Meranie respirabilných vláken

Meranie respirabilných vláken

NAŠE CENTRUM vykonáva meranie koncentrácie respirabilných azbestových vláken a iných minerálnych vláken:

  • v pracovnom prostredí,
  • v celkovom prostredí, vrátane hodnotenia búracích prác stavebných častí obsahujúcich azbest