O nás

O nás

O nás viac so sídlom v meste Zabrze začalo svoju činnosť na jeseň 1993. Od začiatku svojho pôsobenia ponúka pracovisko služby v oblasti výskumu a merania škodlivých a záťažových faktorov v pracovnom prostredí. Postupom času sme rozšírili výskumnú oblasť o meranie emisií priemyselného a dopravného hluku vplývajúcich na životné prostredie, o meranie a akustické hodnotenie strojov a zariadení a o meranie úrovne hluku v budovách.

Vykonávame taktiež meranie energetického výdaja na pracovisku, hodnotiac náročnosť práce pri zohľadnení predpisov zákona o kompenzačných dávkach a nariadenia vo veci regeneračnýchpokrmov. V decembri 2007 získalo laboratórium akreditačný certifikát č. AB 861,

ktorý vydalo Poľské akreditačné centrum vo Varšave.

Merania vykonávajú vysoko kvalifikovaní špecialisti s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti environmentálnych meraní. Personál si neustále zvyšuje kvalifikáciu účasťou na odborných školeniach a sympóziách. Pracovisko disponuje vlastným laboratóriom s moderným vybavením určeným na výskumy, fyzikálne a chemické analýzy.

Zúčastňujeme sa medzilaboratórnych výskumov v oblasti chemických a fyzikálnych analýz. Naše centrum je zároveň reálnym členom Klubu poľských výskumných laboratórií „POLLAB“. Činnosť vykonávame na celom území Poľskej republiky. Spolupracujeme s mnohými firmami rôznych druhov činností, v súvislosti s tým máme bohaté skúsenosti a garantujeme vysokú úroveň poskytovaných služieb.