Měření respirabilních vláken

Měření respirabilních vláken

PRACOVNA provádí měření koncentrace respirabilních vláken azbestu a dalších minerálních vláken:

  • v pracovním prostředí,
  • v mimopracovním prostředí, mj. posuzování faktorů během bourání stavebních prvků, které obsahují azbest