Akreditácia

Vysokú kvalitu služieb a kompetencie laboratória povrdzuje akreditácia laboratória, ktorú nám udelilo Poľské akreditačné centrum v súlade s normou PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Od dňa 21. decembra 2007 vlastníme Certifikát akreditácie výskumného laboratória č. AB 861.