Akredytacja

Wysoka jakość usług i kompetencje laboratorium zostały potwierdzone akredytacją laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Od dnia 21 grudnia 2007 r. posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 861.