Hluk v životním prostředí

Hluk v životním prostředí
  • emise průmyslového hluku do životního prostředí,
  • emise komunikačního hluku do životního prostředí,
  • hodnocení účinnosti protihlukových bariér