Hluk v životnom prostredí

Hluk v životnom prostredí
  • emisie priemyselného hluku v životnom prostredí
  • emisie dopravného hluku v životnom prostredí
  • hodnotenie efektivity protihlukových stien