Zakres usług

PRACOWNIA wykonuje badanie identyfikacji włókien azbestu oraz innych włókien mineralnych w materiałach budowlanych i powietrzu. Przeprowadzamy również pomiary stężenia włókien:

– w środowisku pracy
– wewnątrz pomieszczeń

– w środowisku ogólnym, w tym ocenę prac rozbiórkowych elementów budowlanych zawierających azbest