Pracovné prostredie

Pracovné prostredie

  • intenzita hluku na pracovisku
  • spektrum hluku
  • profesionálny výber chráničov sluchu