Meranie v pracovnom prostredí

NAŠE CENTRUM uskutočňuje kontroly podmienok v pracovnom prostredí a vykonáva nasledovné merania:

  • počuteľný hluk, analýza spektra hluku a výber chráničov sluchu
  • vibrácie so všeobecným a lokálnym pôsobením na ľudský organizmus
  • celkový prah, respirabilný prah a obsah voľného kryštalického oxidu kremičitého (SiO2) v prachu
  • respirabilné azbestové vlákna a iné minerálne vlákna
  • chemické látky
  • osvetlenie pracovného miesta a núdzové osvetlenie