Hluk v budovách

Hluk v budovách

Hluk v budovách

  • úroveň hluku v budovách (obytné a verejné priestory)
  • hodnotenie ochrany interiérových priestorov pred hlukom