Akustické hodnotenie strojov a zariadení

Akustické hodnotenie strojov a zariadení

  • úroveň akustického tlaku emisií strojov a zariadení
  • akustická sila strojov a zariadení