Pomiary w środowisku pracy

PRACOWNIA przeprowadza badania warunków środowiska pracy w zakresie pomiarów:

– hałas słyszalny, analiza widmowa hałasu oraz dobór ochronników słuchu
– drgania o ogólnym i miejscowym działaniu na organizm człowieka
– pył – frakcja wdychalna i respirabilna oraz zawartość wolnej krystalicznej krzemionki (SiO2) w pyle
– wlókna respirabilne azbestu i inne włókna mineralne
– substancje chemiczne
– oświetlenie miejsc pracy oraz oświetlenie awaryjne