Identyfikacja oraz badanie ilości włókien azbestu oraz innych włókien mineralnych

 

PRACOWNIA wykonuje badanie identyfikacji włókien azbestu oraz innych włókien mineralnych w materiałach budowlanych, powietrzu oraz glebie. Przeprowadzamy również pomiary stężenia włókien:

– w środowisku pracy
– wewnątrz pomieszczeń
– w środowisku ogólnym, w tym ocenę prac rozbiórkowych elementów budowlanych zawierających azbest