Služby v rámci BOZPP

Služby v rámci BOZPP

 

PRACOVNA zpracovává rozbor profesních rizik zaměstnanců (metodou zvolenou zákazníkem) a nabízí poradenské služby v oblasti řízení bezpečností a ochranou zdraví při práci na základě vlastních zkušeností v tomto oboru.

Zkoumaný objekt / Skupina objektů Zkoumané vlastnosti a výzkumné / měřící metody

Normy a / nebo zdokumentován

výzkumný postup

Prostředí práce

– vzduch

Odběr vzorků pro hodnocení profesního ohrožení

na:

– prach

– Chemické látky

Metoda individuální dozimetrie

stacionární metoda

PN-Z-04008-7:2002 + Az1:2004

Koncentrace celkového prachu

Rozsah: (0,13-17,0) mg/m3

Filtračně- gravimetrická metoda

PN-91/Z-04030/05

Koncentrace respirabilního prachu

Rozsah: (0,13-7,3) mg/m3

Filtračně- gravimetrická metoda

PN-91/Z-04030/06

Obecní prostředí

– vzduch

Prostředí práce

– vzduch

Koncentrace respirabilních vláken

Rozsah: (0, 0004 – 5,0) włókien/cm3

Metoda optické mikroskopie

Procedura badawcza PA/10

wydanie z dnia 04.05.2011 r.