Pracovní prostředí

Pracovní prostředí

  • intenzita hluku na pracovišti,
  • spektrum hluku,
  • profesní určení prostředků doporučených pro ochranu sluchu.