Měření v pracovním prostředí

Měření v pracovním prostředí

PRACOVNA na základě měření vede průzkum faktorů, které ovlivňují pracovní prostředí:

  • slyšitelný hluk,
  • analýza spektra hluku a volba prostředků pro ochranu sluchu
  • obecné a místní vibrace, které působí na tělo člověka
  • obecný a respirabilní kouř a přítomnost uvolněného oxidu křemičitého (SiO2) v kouři
  • respirabilní vlákna azbestu a další minerální vlákna
  • chemické látky
  • osvětlení pracoviště a nouzové osvětlení